Projecten

Projecten A1X

Dominoday

Voor iedereen het eerste project wat we zouden gaan volgen. Alles was nog nieuw en gelukkig waren ons een aantal dingen behoorlijk makkelijker gemaakt. Zo hoefden we nog geen persoonlijk verslag in te leveren en werden we minder zwaar beoordeeld op onze vooronderzoeken. Hierdoor konden we rustig kennis maken met de gang van zaken bij het Technasium en stap voor stap ontdekken hoe alles werkt. Ik vond het een leuk begin van ons jaar.

Het Diabetesspel

De tweede opdracht van het jaar was al een stuk serieuzer. Ditmaal moest er wél een persoonlijk verslag worden bijgehouden en ingeleverd. Dat in het begin even schakelen, maar na een aantal weken begon het een automatisme te worden. Inhoudelijk beschouw ik dit als één van de meest succesvolle en leuke projecten die ik de afgelopen jaren gedaan heb, omdat het binnen ons groepje erg soepel liep. De taken werden goed verdeeld, de samenwerking was uitstekend en iedereen kon bij dit project zijn kwaliteiten zo goed mogelijk benutten. We waren erg trots op ons eindproduct, een spel geïnspireerd door Levensweg, waarbij spelers al spelend veel leren over alles gerelateerd aan diabetes.

Website Bouwen

Bij dit project had ikzelf hoge verwachtingen. Websites bouwen leek me altijd al erg interessant terwijl ik geen flauw hoe dit nou eigenlijk werkte. En met deze opdracht zou onze klas dat gaan leren. Wat hierbij ook leuk was, is dat elk groepje zijn eigen opdrachtgever zou zoeken. Terwijl dit normaal bij O&O pas gebeurd in het vijfde jaar, werd voor dit project dus een uitzondering gemaakt. Via Kari Hein (uit ons groepje destijds) kwamen we in contact met de non-profit organisatie Borneo Orangutan Survival (BOS). Deze organisatie zet zich tot op heden in voor de bescherming van Orangutan’s op het Indonesische eiland Borneo. We kregen van hen de opdracht om een website te bouwen met informatie hierover. Na een interview met een contactpersoon van BOS zijn we individueel aan de slag gegaan met onze websites, waarvan de beste uiteindelijk aan de opdrachtgever zou worden gepresenteerd. Van dit project heb ik erg veel geleerd over het bouwen van websites, een vaardigheid die bij het maken van dit portfolio al van pas is gekomen.

Windmolens Op Zee

Een project waar ik me nog weinig van kan herinneren. De opdracht van het MARIN was simpel: ontwerp een prototype van een windmolen die op zee kan worden gebruikt. We kregen dus erg veel ruimte, wat dit op het eerste gezicht een interessante opdracht maakte. Helaas kwam hierbij ook een lange fase van vooronderzoeken en testen van prototypes bij kijken, wat uiteindelijk weinig heeft bijgedragen aan ons uiteindelijke ontwerp. We zijn vlak voor de excursie naar het MARIN overgestapt naar een ontwerp wat uit de tests het beste kwam, zonder dat we dit met onze vooronderzoeken konden onderbouwen. Na het testen in Wageningen bleek echter dat dit ontwerp totaal niet bestand zou zijn tegen de harde golven van onze zee.

Projecten V2X

Artcadia

Naar mijn mening was dit het minst leuke/leerzame project van de afgelopen jaren, terwijl dit het op het eerste gezicht juist andersom leek. We moesten een oplossing vinden problemen omtrent mobiliteit, milieu, water of ? in de toekomst van onze maatschappij. De groepen kozen één van deze vier onderwerpen en gingen hier dieper op in met een vooronderzoek. De onderwerpen zijn allemaal erg breed, met als gevolg dat de vooronderzoeken vrij oppervlakkig en saai waren. Daarna kwam de fase waarin we gingen brainstormen over de oplossing die wou zouden gaan uitwerken. Dit vond ik het leukste om te doen, omdat onze creativiteit hier de ruimte kreeg en omdat we goed werden begeleid tijdens het brainstormen. We leerden nieuwe manieren van brainstormen en kwamen zo tot andere ideeën dan normaal. Het uitwerken van ons idee was daarna vrij simpel en was voor ons niet erg boeiend.

Het Kuiperplein

Onze opdrachtgever was de Gemeente Ede, met de simpele opdracht: herontwerp het Kuiperplein in Ede centrum. Een voor ons leuke opdracht, omdat we de resultaten van ons werk ook echt terug zouden kunnen gaan zien. Na de vooronderzoeken bedachten we een nieuw ontwerp en begonnen we te oefenen met Arduino-modules en -software. Dit was essentieel omdat hiermee de verlichting van onze maquette kon worden geregeld. We waren trots op ons eindresultaat, een maquette van ons idee compleet met een nieuw plan betreffende de verlichting van het plein.

Drankje Voor De Vitale Oudere

Een project waarbij we ons eigen drankje moesten ontwikkelen met als doelgroep vitale ouderen. Het drankje werd gemaakt op basis van Rivella, verder waren we volledig vrij wat betreft de ingrediënten ervan. Na een kort vooronderzoek hebben we een medewerker van Opella geïnterviewd, om zo een beter beeld te krijgen van de belangrijkste eigenschappen van een drank voor hun ouderen. Vervolgens ging ons groepje de testfase in, dit hield in dat we onze ideeën in praktijk gingen uitproberen. Het was belangrijk om alles goed bij te houden in een logboek, zodat iedereen onze handelingen tot in detail zou kunnen herhalen. We presenteerden ons eindproduct op een markt in het Technolab.

Tiny Houses

Projecten V3Y

Projecten V4C

Contact